Energoprojekt - Warszawa SA

Polish (Poland)English (United Kingdom)
Wiadomość
  • Unijna dyrektywa dotycząca ochrony prywatności

    Ta strona używa plików cookie do autentykacji i nawigacji. Przeglądając tę stronę, zgadzasz się na umieszczenie tego pliku cookie na Twoim urządzeniu.

    Oryginalny tekst dyrektywy 2002/58/WE

Realizacje
Generalna Realizacja Inwestycji

W ramach GRI oferujemy pełny zakres obsługi, począwszy od negocjacji kontraktowych, poprzez przygotowanie i kontrolę finansową zawieranych umów, opracowanie zapytań ofertowych do poddostawców i podwykonawców, koordynację prac projektowych, kompletacje dostaw, aż do wszelkich czynności związanych z odbiorem i uruchomieniem gotowego obiektu.
Więcej…
 
Ważniejsze prace projektowe

Energoprojekt-Warszawa SA aktywnie uczestniczy, jako wykonawca kompleksowej dokumentacji technicznej, zarówno w budowie nowych, wysokosprawnych (na parametry nadkrytyczne) źródeł wytwarzania energii elektrycznej oraz realizacji szeregu proekologicznych przedsięwzięć (m. in. budowa instalacji odsiarczania spalin oraz akumulatorów ciepła), jak również modernizacji istniejących obiektów sektora energetycznego.
Więcej…
 
Instalacje odsiarczania spalin

Energoprojekt-Warszawa SA jest aktywnie zaangażowany w procesie wdrażania nowoczesnych i proekologicznych technologii w polskiej energetyce, począwszy od budowy pierwszej w kraju instalacji odsiarczania spalin dla dwóch bloków o mocy 2 x 360 MW w Elektrowni Bełchatów, na początku lat 90-tych.
Więcej…
 
Elektrownie Wodne

Energoprojekt-Warszawa SA jest największym biurem projektowym świadczącym, od początku działalności, kompleksowe usługi na rzecz polskiej hydroenergetyki, obejmujące nowe obiekty na istniejących lub nowoprojektowanych stopniach wodnych oraz modernizację, odbudowę i remonty elektrowni w pełnym zakresie.
Więcej…
 
Bloki gazowo-parowe

ENERGOPROJEKT - WARSZAWA SA posiada bogate doświadczenie i dorobek w zakresie wykonywania, w różnych stadiach, opracowań dotyczących zastosowania gazu dla bloków gazowo-parowych i kotłów różnej wielkości.
Więcej…
 
Strona główna Realizacje

Migawki

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej -  w lipcu 2008 r. EW Żarnowiec podpisała z ENERGOPROJEKTEM – WARSZAWA SA umowę na wykonanie kompleksowej realizacji kolejnego hydrozespołu : HZ – 3. Zakres prac modernizacyjnych wykonywanych przez ENERGOPROJEKT – WARSZAWA  SA uległ znacznemu rozszerzeniu w stosunku do prac wykonywanych przy modernizacji HZ – 4. Prace przy HZ – 3 rozpoczną się w dniu 1 października 2008 r.

email us: pulapka@energoprojekt.pl pulapka@energoprojekt.pl